DISCLAIMER

Al onze programma's zijn gemaakt voor volwassenen. Ben je onder de achttien, dan mag je alleen deelnemen aan onze programma's indien je goedkeuring hebt van je ouders of voogd en van je huisarts. 

Onze programma's en hetgeen vermeld is op deze website, zijn niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, medische diagnose of medische behandeling. Raadpleeg eerst een arts indien er sprake is van een medische aandoening of ziekte.

De te bereiken prestatie is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Resultaten kunnen verschillen van persoon tot persoon.

Fitter is Beter is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (lichamelijk of anderszins) die is ontstaan door uitvoering van een van de programma's dan wel advies dat via deze website is verkregen.